MATERSKÁ ŠKOLA
KONTAKTY

GALILEO SCHOOL
súkromná základná škola
s vyučovacím jazykom anglickým

Prevádzka:
Dudvážska 6, 821 07 Bratislava
tel: 02 4598 1928
fax: 02 4598 1929
Tel: 0905 351 775, 0905 712 546


e-mail: