Lukáš / Mathematics and Computer Science (Masters), Computer Science - Security (doctorate).

University / Country: St Anne’s College, University of Oxford / United Kingdom (Masters), Linacre College, University of Oxford / United Kingdom (doctorate)

How has GALILEO SCHOOL changed my life: How did GALILEO SCHOOL prepare me for college: During my first lecture on Mathematical Analysis, Professor Priestley famously presented the imagery of her course equipping my peers and me with tools to build our Skyscraper of Mathematics. By the end of the first lecture on the Axioms of Algebra, our tools equated to a stone and a nail. After eight weeks of Analysis, Professor Priestley, resembling a Perwool commercial, drew a hammer and a chisel from her purse to introduce us to our prevailing tools. Building the Skyscraper of Mathematics is hard work I would have long given up on, was my perseverance not nurtured throughout GALILEO SCHOOL by the gradual workload exquisitely composed by my favourite team of teachers. During classes and tutorials with Mr Bezak, we constructed the base for higher floors so well engineered, that Rainier Tower could outgrow Burj Khalifa on top of it. It was at GALILEO SCHOOL that I discovered the big project I set to develop and acquired the ability to carry on despite the possible unattainability of its completion.

My two pennies to current and future students of GALILEO SCHOOL are below. I am most thankful for the emphasis of GALILEO SCHOOL on developing communication skills. To all the prospective mathematicians-invariants: the presentations, countless essays and ‘journal entries’ do matter. Success requires two of luck, talent, resilience and hard work. Focus on the latter, as the environment of GALILEO SCHOOL is excellent for their development and recognition.

 
 

Samuel / Študijný odbor: Politika a Filozofia.

Univerzita/Štát: The University of Sheffield, United Kingdom

Galileo School mi ukázalo, že akýmkoľvek smerom sa vyberiem, vždy sa dá uspieť - avšak tento úspech nikdy nepríde sám a musí byt sprevádzaný neustálym úsilím a prácou. A že nad nikým netreba lámať palicu!

Ako štúdium na GALILEO SCHOOL pripravilo na univerzitu: Dvojako: Najprv, GS ponúka užasnú možnosť svojim študentom sa zúcastniť na výletoch na rôzne univerzity, ako aj cerpať informácie zo svojej siete absolventov - Po druhé, učitelia na GS oboznámení s medzinárodnými akademickými štandardmi mi pomohli pri tom.

Odkaz terajším a budúcim študentom GALILEO SCHOOL: Veľa čítajte, čítajte všetko co vám príde pod ruku, lebo len tak si dokážete utvoriť rozumný obraz o svete a zistiť kde je vaše miesto. A pracujte na dosiahnutí čohokoľvek co si zaumienite - v zahranicí sa ‘čo viete’ cení viac ako ‘koho poznáte’.