1/ Zameranie školy
2/ Medzinárodné certifikáty
3/ Bilingválne štúdium


1/ Zameranie školy

7902 5 74 – Gymnázium – bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom anglickým a slovenským – päťročné štúdium.Cielom gymnázia je príprava študentov na štúdium v anglickom jazyku v zahraničí, pričom úspešnosť prijatia na vysoké školy maturantov gymnázia GALILEO SCHOOL – 100%. Absolventi pokračujú v štúdiu na najlepších svetových univerzitách (podla QS World University Ranking).

University of Oxford (6. najlepšia univerzita na svete, 2. najlepšia v Európe)

Cambridge University (5. najlepšia univerzita na svete, 1.najlepšia v Európe)

University College London (7. najlepšia univerzita na svete, 3. najlepšia v Európe)

King´s College London (23. najlepšia univerzita na svete, 7.najlepšia v Európe)

University of Manchester (34. najlepšia univerzita na svete, 9. najlepšia v Európe)

University of Aberdeen, University of Sheffield, Santa Clara University, University of Groningen a pod.2/ Medzinárodné certifikáty

Úspešné štúdium na našom gymnáziu otvára možnosti pre ďalšie štúdium či už na Slovensku alebo vo svete. Preto je súčasťou štúdia aj príprava na zvládnutie skúšok pre udelenie medzinárodne uznávaných vysvedčení a certifikátov.

Na konci prvého ročníka bilingválneho štúdia sa študenti venujú príprave na minimálne päť testov IGCSE, čo je medzinárodne uznávaná skúška pre študentov končiacich štúdium na stredných školách v Anglicku a Walese. Samotné testovanie prebieha v spolupráci s Edexcel Examination Board a British Council v Bratislave.

Ďalšou skúškou ktorá čaká našich študentov, po zvládnutí IGCSE, je štúdium vybraných predmetov A/AS level. Pri štúdiu jednotlivých predmetov na úrovni A/AS level úzko spolupracujeme s našou partnerskou školou St Peters RC High School and Sixth Form College, v súvislosti s postupnou profiláciou našich študentov.

Dôležitou súčasťou štúdia je príprava na skúšku S.A.T. tests, ktorej úspešné zloženie dáva predpoklady na prijatie na vysokoškolské štúdium amerických univerzít. Študenti sú oboznámení s úrovňou ich vedomostí priebežne absolvovaním prípravného testu PRE-S.A.T.

Zároveň neobchádzame ani možnosti uplatnenia svojich schopností a nadaní nepriamo spojených s akademickými vedomosťami a takýmto príkladom je získanie bronzového certifikátu Britskej Asociácie pre pokroky vo vede CREST AWARD za úspešnú prácu našich študentov na projekte Earthquake.3/ Bilingválne štúdium

Pri bilingválnom štúdiu na gymnáziu GALILEO SCHOOL vyučujeme podľa Školského vzdelávacie programu GALILEO SCHOOL – bilingválne gymnázium, ktorý vychádza zo ŠVP.

(Učebný plán – bilingválne štúdium) viac info >>
(Percentuálny podiel vyučovania jednotlivých predmetov v anglickom jazyku) viac info >>