Základné informácie
Program
Zápisný lístok

LETNÁ ŠKOLA 2019

 

Základné informácie

 

Letná školička - vzdelávanie vo forme interaktívnych hier s intenzívnou výučbou angličtiny


Termín:

júl – august 2019, denne od 7.30 do 17.00 hod.

pre všetky deti (nie len pre žiakov našej školy)

vo veku od 3 do 5 rokov


Cena:

130,- € na týždeň (104,- € na 1. týždeň 1-4.7.2010)

V cene sú anglickí lektori, celodenná strava, študijné a pracovné materiály.

 

Miesto:

Súkromná materská škola, základná škola, gymnázium GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6, Bratislava