Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL - bilingválne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť

1

2

3

4

5


Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

5

 

14

Anglický jazyk
Príprava na GSCE Anglický jazyk

9

6

6

6

6

33

2. Cudzí jazyk
Príprava na GSCE 2.cudzí jazyk

3

3

2

3

 

11

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

 

Etická / náboženská výchova

1

1 

2

Psychosociálny tréning1


1

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

 

Dejepis

2

2

2

 

6

Geografia

1

2

1


4

Občianska nauka

1

2

1


4

Človek a príroda

 

 

 

 

 

 

Fyzika

2

2

1

 

5

Príprava na skúšky GSCE Physics

2

2

Chémia

2

2

1


5

Príprava na skúšky GSCE Chemistry

2

2

Biológia


2

3

1


6

Príprava na skúšky GSCE Biology

2

2

Umenie a kultúra

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

1

1

1

1

 

4

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

 

Matematika
Príprava na skúšky GCSE Matematika

4

5

3

5

 

17

Informatika / príprava na skúšky GCSE

1

1

1

1

 

4

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

 

 

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

 

10

Volitelné predmety 

20

20

CELKOM

30

32

31

31

28

152


1.ročník Skúšky IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) z piatich predmetov

2.- 3.ročník Krátkodobé študijné pobyty na partnerských školách v Anglicku

4.ročník Maturita z Anglického jazyka, Slovenského jazyka Testovanie IELTS v spolupráci s British Council a Testovanie S.A.T. (USA)

5.ročník Maturita z dvoch až piatich voliteľných predmetov