Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI Prihlásiť sa
Základné informácie
Program
Zápisný lístok
 
Dieťa / Child
Meno a priezvisko / First name and last name:
Dátum narodenia / Date of birth:
Znalosť anglického jazyka / English language ability:
Alergie / Allergies:
Záujmy dieťaťa / Child's interests:

Termín letnej školy / Summer school dates
3-4,6-7 Júl / July
10-14 Júl / July
17-21 Júl / July
24-28 Júl / July
31 Júl / July - 4 August
7-11 August
14-18 August
21-25 August

Adresa / Address
Ulica a číslo domu / Street name and the house number:
PSČ a mesto / Postal code and city:
Telefón (domov) / Home telephone number:

Rodič / Parent
Meno a priezvisko / First name and last name:
Zamestnávateľ / Employer:
Telefónne číslo / Telephone number:

E-mail
E-mail:

Poznámky / Notes
Poznámky / Notes: