Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI Prihlásiť sa
HLAVNÁ STRÁNKA
FOTOGALÉRIA
LETNÁ ŠKOLA 2017
PONÚKAME
BILINGVÁLNA
TVORIVÁ
FORMA VÝUČBY
HODNOTENIE
UČEBNÝ PLÁN
PREDMETY
UČEBNICE
KRÚŽKY
NÁŠ KALENDÁR
ZÁPISNÝ LÍSTOK
DIALOG
KONTAKTY
 
Dieťa / Child
Meno a priezvisko / First name and last name:
Dátum narodenia / Date of birth:
Znalosť anglického jazyka / English language ability:
Alergie / Allergies:
Záujmy dieťaťa / Child's interests:

Termín letnej školy / Summer school dates
3-4,6-7 Júl / July
10-14 Júl / July
17-21 Júl / July
24-28 Júl / July
31 Júl / July - 4 August
7-11 August
14-18 August
21-25 August

Adresa / Address
Ulica a číslo domu / Street name and the house number:
PSČ a mesto / Postal code and city:
Telefón (domov) / Home telephone number:

Rodič / Parent
Meno a priezvisko / First name and last name:
Zamestnávateľ / Employer:
Telefónne číslo / Telephone number:

E-mail
E-mail:

Poznámky / Notes
Poznámky / Notes: