Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI Prihlásiť sa
HLAVNÁ STRÁNKA
FOTOGALÉRIA
LETNÁ ŠKOLA 2018
PONÚKAME
BILINGVÁLNA
TVORIVÁ
FORMA VÝUČBY
HODNOTENIE
UČEBNÝ PLÁN
PREDMETY
UČEBNICE
KRÚŽKY
NÁŠ KALENDÁR
ZÁPISNÝ LÍSTOK
DIALOG
KONTAKTY

GALILEO SCHOOL
súkromná základná škola
s vyučovacím jazykom anglickým

Prevádzka:
Dudvážska 6, 821 07 Bratislava
tel: 02 45981928
fax: 02 45981929
Tel: 0905 351 775, 0905 712 546

e-mail: