Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI Prihlásiť sa
HLAVNÁ STRÁNKA
FOTOGALÉRIA
LETNÁ ŠKOLA 2018
PONÚKAME
BILINGVÁLNA
TVORIVÁ
FORMA VÝUČBY
HODNOTENIE
UČEBNÝ PLÁN
PREDMETY
UČEBNICE
KRÚŽKY
NÁŠ KALENDÁR
ZÁPISNÝ LÍSTOK
DIALOG
KONTAKTY

Súkromná základná škola
s vyučovacím jazykom anglickým
Dudvážska 6, Bratislava

NA ÚVOD

Európa, Európska Únia - to sú dnes hádam najskloňovanejšie slová. A jedným dychom dodávame, že cestu do Európy otvárame predovšetkým svojim deťom. Tento fakt však kladie nejednu úlohu aj pred nás. Na cestu do EÚ musíme nasledujúcu generáciu dostatočne vybaviť. Vzdelaním a v neposlednom rade dorozumievacím prostriedkom - jazykom.

Snahy o zavedenie výučby cudzieho jazyka sa presúvajú do stále nižších vekových kategórií. Práve malé deti si hravo a bez pocitu učenia sa dokážu osvojiť v pomerne krátkom čase kvalitné základy budúcich jazykových znalostí.

Naša škola vo svojom programe spája požiadavky na intenzívnu výuku jazykov a zároveň náročné požiadavky obsahových štandardov schválených Ministerstvom školstva SR. Výučba predmetov prebieha v anglickom jazyku pomocou originálnych anglicky písaných učebníc. Iba slovenský jazyk je vyučovaný po slovensky v plnom rozsahu schválených učebných plánov, s kompletnou hodinovou dotáciou. Matematika prebieha v slovenskom i anglickom jazyku.

Naša škola je schválená Ministerstvom školstva SR a je zaradená do siete škôl SR. Garanciu nad učebným procesom prevzal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Galileo chce osloviť rodičov, ktorí odmietajú tradičné formy výučby a hľadajú školu s individuálnym prístupom k žiakom, školu, v ktorej počítač a internet je prirodzenou súčasťou vyučovacieho procesu.

Nízky počet žiakov v triede cca 16 detí, kvalitné vybavenie a skúsený učiteľský zbor s inovačnými ambíciami sú zárukou vysokej kvality vzdelávania.